НачалоО Спасителю Христе!
221. О Спасителю Христе!
1. О, Спасителю Христе!
На горката ми душа
Ти бъди прибежище
Във всяко време на беда.
    Като близ е бурята
    С застрашителни вълни,
    Скрий ме, о, Спасителю,
    В милите Си перси скрий.

2. Всите ми оскъдности
Ти допълняш, о, Христе.
Сам Ходатай истински,
Непорочен Женихе.
    Аз съвсем неправда съм,
    Ти си прав и чист и свят;
    С престъплен’я пълен съм,
    Ти си пълен с благодат

3. Ако гледам на себе,
Все е тъмно, мрак и мраз;
Ти ми си прибежище;
Нямам друг спасител аз.
    Сам надежда ми си Ти;
    Господи, не стой далеч,
    Но в сърцето ми влезни,
    И царувай там во век.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор