НачалоПри нозете на Исуса
66. При нозете на Исуса
1. При нозете на Исуса
Прошка има и покой.
Грешници, идете с радост;
С милост ще ви срещне Той.

2. При нозете на Исуса
Докато живея аз,
Грях не може ме погуби,
В който и да било час.

3. При нозете на Исуса
С уповане аз стоя;
Там се уча и приготвям
За служител в вечността.

4. При нозете на Исуса
Чакам радостно сега
Заповед, да вляза горе
През небесните врата
Йоан 6:68
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор