НачалоКакъвто си ела
49. Какъвто си ела
1. Какъвто си, без здравие
Душевно и без доброта,
И без способност за Небе,
О, грешниче, сега ела.

2. Христос е взел на Себе Си
Греха ти, твоята вина,
Твоите скърби и злини -
Окаян грешниче, ела.

3. Не уповавай на тоз свят -
Светът покой не може да!
Мир вечен дава Спас разпят -
При Него, грешниче, ела.

4. Ела сега - товара си,
Греха си, тежката вина,
При кръста Негов остави;
Загубен грешниче, ела.

5. Търси Христова благодат,
Печалбата вмени щета;
Тъй ставаш истински богат -
О, беден грешниче, ела.

6. Духът те кани, грешниче;
Теб кани и Невястата:
Може да дойде който ще;
И Спасът казва ти: "Ела!"
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор