НачалоДарен
618. Дарен
1. Душата ми желае
Да хвали Бога мой,
За всичко що дарил е
За милости безброй.
    Дарен (3) от Бога съм дарен.
    Дарен (3) от Спаса съм дарен.

2. И краят беше сложен
На земния ми път,
Но Той ме мило срещна
И нов живот дари.
    Дарен . . .

3. Не само във телото
Даряваш мир, покой,
Но вечно във небето
Ти искаш да съм Твой.
    Дарен . . .

4. Таз песен що възпява
Спасителя блажен,
В сърце ми потвърждава
Че днес съм пак дарен.
    Дарен . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти