НачалоДарен
618. Дарен
1. Душата ми желае
Да хвали Бога мой,
За всичко, що дарил е,
За милости безброй.
    Дарен (3) от Бога съм дарен.
    Дарен (3) от Спаса съм дарен.

2. И краят беше сложен
На земния ми път,
Но Той ме мило срещна
И нов живот дари.
    Дарен . . .

3. Не само във телото
Даряваш мир, покой,
Но вечно във небето
Ти искаш да съм Твой.
    Дарен . . .

4. Таз песен, що възпява
Спасителя блажен,
В сърце ми потвърждава
Че днес съм пак дарен.
    Дарен . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти