НачалоСтани о, душо моя
179. Стани о, душо моя
1. Стани, о, душо моя
И викни към Господа,
Тебе сам Исус зове
Той не ще ти отрече.

2. Приближаваш при Царя
Искай най-добри неща,
Той готов е да даде
Царски, Божи дарове.

3. И викни към Господа
О, Спасителю Христе,
Бъди милостив към мен
Моля, чуй молбата ми.

4. Тежък е товарът ми
Господи, Ти ме подпри,
И от всеки грях Сам Ти
Избели ме, очисти.

5. Само Ти, Исусе мой
Даваш истински покой,
Влез в сърцето ми и там
Винаги царувай сам.

6. Виждам как простира Бог
С нежност Своите ръце,
И ме вдига в свят висок
Със усмивка на лице.

7. Таз прегръдка сещам аз
Да ме радва и крепи,
В най-болезнения час
Мен в забрава ще приспи.

8. И всред бури и беди
И с измъчено сърце,
Търся с пламенни молби
Тез Божествени ръце.

9. И съзирам аз блажен
Как с трогателна любов,
Те простират се към мен
От самия кръст Христов.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор