НачалоБързам, бързам към върха
581. Бързам, бързам към върха
1. Веч погледнах на Христа
И оставих тук греха,
Той с любов ме Сам призва.
Чух от кръста тоя зов
Знам, че Господ е любов
Зарад мене пострада.
    Бързам, бързам, тичам смело към върха
    И оставям всички грижи настрана
    Там на кръста Той за мене пострада,
    За да ме избави от греха.

2. И запявам с веселба
Алилуя на Христа,
Силен е да ме държи.
Не поглеждам настрана
Да не падна в пропастта
Скоро Той ще ме защити.
    Бързам, бързам, тичам . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти