НачалоСпасен
98. Спасен
1. Спасен! Спасен!
Възпей на Господа,
Запей, запей таз песен на хвала;
С кръвта Си Той ни изкупи,
От вечна смърт освободи.
||

    Спасен! Спасен!
    От грях и мъка зла;
    Спасен! Спасен!
    От вечните тегла!
    Спасен! Спасен!
    В Христова кръв;
    Спасен! Спасен!
    От грях и от смърт.

2. Спасен! Спасен!
Таз реч утеха е
На вси, на вси с духовно здравие;
В Христа са те изкупени,
От вечна смърт избавени
||

    Спасен! Спасен! и пр.

3. Спасен! Спасен!
И радостен в Христа,
От грях, от грях омит съм завсегда.
Ще хваля вечно моя Спас,
Безкрай ще Го възпявам аз.
||

    Спасен! Спасен! и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти