НачалоНа заблудилия път покажете
506. На заблудилия път покажете
1. На заблудилия път покажете
И на падналия дайте ръка,
Словото на живот громко тръбете
Да чуе всяка заспала душа.
    На заблудилия път покажете
    И на падналия дайте ръка.

2. Вестта спасителна вред занесете,
Души водете при кръста Христов,
Неговий подвиг свят вий прославете,
Да чуят всички, че "Бог е любов".
    На заблудилия път покажете и пр.

3. На скръбните души Бог обещава
Чрез Духа Святи утеха и мир,
И на слугите Си верни Той дава
Таз вест да носят по земния шир.
    На заблудилия път покажете и пр.

4. Без принуждение, братя, да идем
Към щаст’е вечно души да зовем,
С любов Божествена тях да посрещнем
И при Исуса да ги приведем.
    На заблудилия покажете и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти