НачалоЗа всегда
108. За всегда
1. Ний сме свободни веч от закона, -
Славна сполука в кръвта Христова;
В мрак ний лежахме, в мъка най-зла,
Спас ни избави завсегда.
    Завсегда, о, грешниче, вярвай,
    Завсегда, ти, брате, се радвай.
    Дръж се за Кръста, дръж за Христа;
    Той ни избавя завсегда.

2. Ний сме свободни от осъждене,
Спас е дарил нам пълно прощене;
"Дойди при Мене", - чуйте тоз глас;
Нежно ни кани милий Спас.
    Завсегда и пр.

3. Божи чада, о, славно призване,
С радост все ходим в път на спасене;
Веч от смъртта минахме в живот;
Славно спасене, драг имот.
    Завсегда и пр.
Галатяни 3:13
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор