НачалоЕдно прекрасно име
637. Едно прекрасно име
1. Едно прекрасно име на земята
Изпълва моето сърце с любов,
И няма в мене никакви съмнен’я
За Него аз на всичко съм готов.
    Исус е тъй прекрасно чудно име
    От всяка реч по-сладко то звучи,
    Във Него има пълно изцелен’е
    То дава мир, покой и добрини.

2. Едно прекрасно име на земята
Звучи с любов над всички имена,
Във Него са словата "Да" и "Амин"
Победа дава във живота и смъртта.
    Исус е тъй . . .

3. За мен утеха е във изпитан’я
Щом тъмнина наоколо цари,
И щом просветне туй прекрасно име
Надежда блясва в моите очи.
    Исус е тъй . . .

4. Едно прекрасно име на земята
С любов и мощ света ще завладей,
И щом туй име влезне във сърцата
Завинаги светът ще славно грей!
    Исус е тъй . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти