НачалоСвят да съм желая
229. Свят да съм желая
1. Свят да съм желая,
Всякога по-свят;
Спаса да позная
Както съм познат.
    Чист да съм и по-чист
    В дух, сърце и ум,
    Верен и по-верен
    Всякога да съм.

2. Все да се надея
Богу моему;
Всичко да открия
Пред очите Му;
    Нему да възложа
    Всите си беди,
    Все що днес е тъмно
    Той ще изясни.

3. Тихо и по-тихо
Скърби да търпя;
Верно и по-верно
В пътя да вървя;
    Весело да нося
    Всяк’ ден кръста свой,
    С мисъл, че ще стигна
    После на покой.

4. Горе и по-горе,
Вън от тъмнина,
Близо, все по-близо
До виделина.
    Видело пресвято!
    Там ще съм блажен,
    Гдето съм напълно
    Чист и осветен.

5. Скоро, все по-скоро,
Да вървя напред,
Ако мъчнотии
И да имам вред;
    Боже, туй желая
    В немощите си;
    Туй се и старая, -
    Помогни ми ти!
Филипяни 3:13
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор