НачалоГде е твой син таз нощ?
732. Где е твой син таз нощ?
1. С примки е пълен тоз живот, с грях и погибел знам.
Розови устни, драг имот, младите канят там.
Майки, бащи, залисани в ядове и разкош
В себе дойдете, вижте вий, где е син ви таз нощ?
    Где е, где е твой син таз нощ?
    Где е твой син таз нощ?
    Виж догде има сила, мощ
    Где е твой син таз нощ?

2. Песни очарователни на младото ухо,
Удрят с лъжи позлатени, чезне веч ум, добро.
Гиздава майка си седи в дом с красота блестящ
С редки и скъпи сладости, где е твой син таз нощ?
    Где е, где е и пр . .

3. Царски грабежи там лъстят; виж младите души,
Що са на прага в тоз живот, буйни, неопитни
С длъжности тежки, нужди зли с грижи за утре ощ
Смутен бащата, сън не спи, где е твой син таз нощ?
    Где е, где е и пр . . .

4. Тез стъпки нежни спрете вий, от гибелния път
Винаги чисти, радостни да ходят в нов живот.
Бдете, родители с време, догде е син ви ощ
Чедо с невинни ум, сърце, где е син ви таз нощ?
    Где е, где е и пр . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти