НачалоБлажените
187. Блажените
1. Презрени днес от този свят
Смирените блажени са;
Има за тях съкровище
С венци на слава на небе.

2. Блажени нажалените
И съкрушените в сърце;
Чрез изобилна благодат.
Те вечно ще се утешат.

3. Блажени те що гладни са
И жадни тук за правдата;
Те що за правдата ламтят
Ще се наситят с благодат.

4. Блажени милостивите,
Що пълни са с съчувствие:
Обичали са милостта,
Господ ще ги помилува.

5. Блажени чистите души
Що мразят всите мерзости;
Със чиста радост горе те
Ще гледат Божето лице.

6. Блажени миротворците,
Които мразят каране;
Такива ще се нарекат
Чада на Бога на Мирът.
Матей 5:1
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор