НачалоПовече, о Христе
142. Повече, о Христе
1. Повече, о, Христе,
Любов към Теб,
На моята душа
Небесний хляб.
Чуй тази ми молба,
    Повече, о, Христе
||

    Любов към Теб.

2. Аз земна веселба
Търсех напред,
Насища ме сега
Един Твой глед.
Таз е молбата ми,
    Повече, о, Христе,
||

    Любов към Теб.

3. Каквото видиш ти
За мен добро,
Печал и скръб плати,
Все е едно;
Молбата ми пак е,
    Повече, о, Христе,
||

    Любов към Теб.

4. Тебе ще призова
И в смъртний час:
Последната молба
Към моя Спас
Само това ще е,
    Повече, о, Христе,
||

    Любов към Теб.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор