НачалоСкръбта си дълбоко скрий
390. Скръбта си дълбоко скрий
1. Скръбта си дълбоко скрий и зарови:
В тоз свят има доста, не притуряй ти,
Скръбта ти е тежка, кажи я тогаз
Само на Исуса, Той е твоят Спас.

2. Кажи я Исусу, за теб Той умря,
Кажи я Исусу, помощ ще даде,
Той слуша молитва и Сам Той каза:
"Елате при Мене!" - О, скръбний, ела!

3. Смутени сърдца има около ти,
И обременени, ти ги улекчи.
Дай помощ и радост на ближния си,
И своята скръб на Исуса хвърли.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор