НачалоПри Исуса, уморений
47. При Исуса, уморений
1. При Исуса уморений!
Скърби л’ духът Твой;
Намери там облекчен’е
И покой.

2. Белезите виж в ребрата
На Спаса разпят,
На ръцете, на нозете -
Рани пет.

3. Дали носи Той корона
Както царете?
Ей, но виж, каква корона -
От тръне!

4. Ако ида аз след него,
Ще л’ ме награди?
Тук ще имаш труд, гонен’е
И сълзи.

5. Ако Му докрай слугувам,
Що би ми дал Той?
Мир небесен, вечна слава
И покой.

6. Дали Той да ме приеме
Ще се отрече?
Не, докле земя премине
И небе.

7. Вярно ли благословява?
Всите на света
Мъченици и пророци
Казват: "Да!" Амин.
Матей 11:28
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор