НачалоПри Исуса, уморений
47. При Исуса, уморений
С. П. 364, Д. П. 119
1. При Исуса уморений!
Скърби ли духът Твой;
Намери там облекчение
И покой.

2. Белезите виж в ребрата
На Спаса разпят,
На ръцете, на нозете, -
Рани пет.

3. Дали носи Той корона
Както царете? -
Ей, но виж, каква корона -
От тръне!

4. Ако ида аз след него,
Ще ли ме награди? -
Тук ще имаш труд, гонение
И сълзи.

5. Ако Му до край слугувам,
Що би ми дал Той? -
Мир небесен, вечна слава
И покой.

6. Да ли Той да ме приеме
Ще се отрече? -
Не, докле земя премине
И небе.

7. Верно ли благословява? -
Всите на света
Мъченици и пророци
Казват: "Да!". Амин.
Матей 11:28
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор