НачалоВземи ме за ръката
498. Вземи ме за ръката
1. Вземи ме за ръката,
О, Господи,
В пътеката Си свята
Мен Ти води,
    Самичък тук не мога
    Да ходя аз, -
    Пази ме, Боже, моля,
    През всеки час!

2. Със сила укрепи ме
За вси борби
И вярно Ти пази ме
Всред изпитни,
    Христе, дойдох със вяра
    При кръста Твой,
    Почивка да намеря
    За духа свой.

3. Понякога отслабвам, -
Напада мрак,
Но тихо уповавам
На Тебе пак:
    Вземи ме за ръката,
    О, Господи,
    В пътеката Си свята
    Ме Ти води.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти