НачалоНа Него уповавам
648. На Него уповавам
1. На Него уповавам, надежда моя е.
Аз във Исуса вярвам, закрила моя е,
Нек’ пътят да е стръмен, покрит със тръни вси
В едно съм аз уверен: Христос ще ме спаси.

2. Към Него аз простирам и поглед, и ръце.
Във Него аз намирам обичащо сърце,
Прекарал всяка мъка, страдание, печал
Все пак едно ще зная: за Него съм живял.

3. Днес аз, ти утре, всички ще станем пак земя.
Защо като страдалец Исус на кръст умря?
О, знай за тебе, братко, за тебе Той дойде
Живота Той си даде, Живот да ти даде.

4. Не бой се като страдаш и Господ се мъчи.
Вземи от Него пример, да страдаш се учи!
Тук долу на земята теглата нямат край,
Но горе в небесата ще бъде вечен Рай.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти