НачалоИсус ме повдигна
102. Исус ме повдигна
1. Из дълбини мрачни във висини
Аз бях повдигнат - Исус ме спаси!
Връзките здрави на греха скъса;
Исус мене повдигна!
    Исус ме повдигна!
||

    Из мрачна нощ в чудната светлина
    Исус мене повдигна!

2. Из бурний свят във покоите Си,
Там где почиват изкупени вси;
В небесна радост пребъдвам с Христа
Исус мене повдигна!
    Исус ме повдигна! и пр.

3. Из гордостта ми - във персите Си
Той ме прие, със кръвта Си оми;
Вечно да бъда щастлив в небеса.
Исус мене повдигна!
    Исус ме повдигна и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти