НачалоО Спасе, Ти за мене
155. О Спасе, Ти за мене
1. О, Спасе, Ти за мене дойде от небеса;
Остави там жилище пълно със чудеса.
    За мене Ти прие Голготский кръст;
||

    Хвала Тебе, хвала Тебе и чест!
||


2. О, Спасе, тук за мене, смирен във яслите;
На слепи бе Водител, за бедните живя.
    За мене Ти и пр.

3. О, Спасе, любовта Ти сърцето ми плени;
С Теб да живея искам, Ти чудно мен спаси.
    За мене Ти и пр.
    
4. Във Тебе да се скрия искам, о, Спасе мой;
И Ти във мен жилище за Себе си устрой.
    За мене Ти и пр.
    
5. За любовта Ти чудна ще пея всякога;
Тебе принадлежа аз, цял съм в Твоя ръка.
    За мене Ти и пр.
Филипяни 2:6
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти