НачалоНачалник нощя
712. Началник нощя
1. Началник нощя при Исуса дойде,
За да Го попита как да се спаси
Исус много ясно му отговори :
"Изново се роди".
    От Духа се роди (роди)
    Изново се роди (роди)
    Аз истина, истина казвам ти :
    "Изново се роди".

2. О, ти человече внимавай сега
На тез слова от Исуса Христа
Към туй увещание ти глух не бъди
Изново се роди.
    От Духа и пр . . .

3. О, ти който искаш да стигнеш във Рай
И там да живееш в блаженство без край
Сега чист живот чрез Дух Божи почни
Изново се роди.
    От Духа и пр . . .

4. Ти може би имаш приятели там
Които те чакат в небесния храм
При тях ако искаш да идеш и ти
Изново се роди.
    От Духа и пр . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти