НачалоОткак Исус дойде
485. Откак Исус дойде
1. О, чуйте тоз разказ
Как в мен се Бог всели,
Как сетих в себе си тогаз,
Че ме развесели,
И как чудесно в мен
Живот и мощ изля,
И как се нощта превърна в ден,
Откак Исус дойде!
    О, ден благословен!
    Най-светъл и най-блажен!
    В сърцето ми Христос живей
    И кат сияйното слънце грей!
    Грехът ми бе червен -
    Бях паднал, опетнен,
    Но всичко това вече отлетя,
    Откак Исус дойде!

2. До този светъл ден,
От мрак бях окръжен.
За малко нещо се гневях,
Потъвах в страшен грях!
Усмивка нямах аз
До онзи славен час,
Но станах любезен кат дете -
Откак Исус дойде!
    О, ден благословен и пр.

3. . Откак Исус дойде!
В световното туй море,
От сломен кораб
Преминах във здрав чудно хубав аз,
Приготвен от Христа,
Напътван от Духа!
И плувам към светлото небе -
Откак Исус дойде!
    О, ден благословен и пр.

4. Да, Спас мой щом дойде -
Откак в мене заживя,
Помага ми във пътя мой.
О, славен защитник Той!
Във волята Му аз
се вслушвам оттогаз,
И щом изработя моя дял,
Ще свърша свойта цел!
    О, ден благословен и пр.
Йоан 14:18
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти