НачалоНа милостивия си Спас
226. На милостивия си Спас
1. На милостивия си Спас
Какво да принеса?
Към Него любовта си аз
Как мога да явя?

2. Сърцето си ще Му предам;
Достойно знам не е;
Но Сам е искал, то и знам
Не ще го Той презре.

3. Душата си ще Му предам;
Той може да спаси;
Гдето е Той, да видя там
Славното Му Лице.

4. Ума си също ще Му дам, -
Вниманието си;
Своята истина Той Сам
Дано да ми яви.

5. И силата си ще Му дам;
С ръце, нозе, глава,
На Него послушлив да съм,
И верен завсегда.

6. Времето си ще посветя
На Господа Христа;
Всите си дни ще иждивя
В полезна работа.

7. Имота си ще принеса;
Много не е, но Ти
И него с благост, Господи,
И мене приеми.
Римляни 12:1
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор