НачалоВъзможно ли е, о Христе
144. Възможно ли е, о Христе
1. Възможно ли е, о, Христе,
От Теб да се срамуваме
Чиято слава вечна е,
Когото хвалят ангели?
||


2. Ах! По-добре от слънцето
Да се срамува таз земя:
Ти даваш славните зари
На Божията светлина.
||


3. Да ме е срам от онзи Спас
Който еднъж за мен умря!
Не! Моят срам да е, че аз
Не Го обичам повече.
||


4. Аз имам грях да се прости;
Имам душа да се спаси;
Кой ще обърше тез сълзи?
Кой вечна радост ще даде?
||


5. Аз ще се хваля с Спаса мой,
Който разпят биде за мен;
От мене, о, дано и Той
Не се засрами в Съдний Ден!
Марк 8:38
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти