НачалоПокана за спасение
Покана за спасение

34 Широк е пътят към смъртта
35 Дайте смъртни вси внимание
36 О, елате, вси ранени
37 Дали без малко си убеден
38 При Исуса ела
39 Ела у дома
40 Исус Назарянинът минава
41 Хлопа, хлопа!
42 В тихите среднощни стражи
43 Исус е Сам Светлината
44 За тебе се моля
45 Днес вика милий Спас
46 Виж, брате, на вратата ти
47 При Исуса, уморений
48 Елате, вси вий жадни
49 Какъвто си ела
50 Дойдете, уморени вий
51 Ваший грях, ако е багрен
52 Идеш ли?
53 Слушай, о душо моя
54 Иди, о грешниче
55 Тихо и нежно Спасителят кани
56 Ела!
57 Ела при Спаса
58 Повярвай в Исуса Христа
59 Грешни търси да спаси
60 Отвън сърдечни двери
61 О, чудно е Божието Слово
62 Таз радост, мир, прощение