НачалоПризнателност и любов към Христа
Признателност и любов към Христа

136 Стани, стани, душо моя
137 За Теб, Исусе всеблагий
138 Пътят, Истината и Животът
139 Аз ще пея за Исуса
140 На непорочний Агнец
141 Господи мой
142 Повече, о Христе
143 Тук само мисълта, Христе
144 Възможно ли е, о Христе
145 Първом Той възлюби нас
146 Аз съм намерил Бисера
147 Красний Исусе
148 Дано да може туй сърце
149 Любовта е по-добра
150 Исусе, Теб любя
151 Затуй Го любя аз
152 О, как да го не любя
153 Една чудна повест има
154 Аз съм уверен
155 О Спасе, Ти за мене
156 Все добре е за мен
157 Исус е мой драг Спасител