АвториУилям Брадбъри
Уилям Брадбъри
William Batchelder Bradbury
1816 - 1868
Допълнителна информация:
http://www.hymntime.com/tch/bio/b/r/a/bradbury_wb.htm
Песни от този композитор:

Бог мене води

Вдигнете вашите глави

Възложи на Господа

Върху твърд камък аз стоя

Ден блажен

Друг принос нямам

Изпитай нашите сърца

Какъвто си ела

Мен Исус е възлюбил

Молитвен час

Нека престанат плач и сълзи

Нозете красни са

Отдавна, Боже на Ветил

По среднощ светлата звезда

Спасе, кат овчар води ни

Спасител наш се обеща

Стани, стани, душо моя

Това сторих за тебе

Тъкмо какъвто съм

Хвалете Господа