АвториЛоуел Мейсън
Лоуел Мейсън
Lowell Mason
1792 - 1872
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lowell_Mason
Песни от този композитор:

Господ ни сравнява с виделина

Господният ден

Дали без малко си убеден

Дойдете, уморени вий

Драгий Спасителю

Животворящий Дух Святи

За Теб, Исусе всеблагий

Иди, прилежно работи!

Когато по море

Моята вяра е

На непорочний Агнец

Нам се роди едно Дете

О, работи прилежно

О, светлина на зората Сионска

О, сладък наш съюз

От всите гринландийски

Отче наш

Повече, о Христе

При Тебе, Боже мой

Признателната ми душа

Рай е мой дом

Свят да съм желая

Стани без страх

Съвсем убеден съм

Твоето Слово е

Ти велик и славен Цар

Това да ми е мъдростта