НачалоУпование в Христа
Упование в Христа

200 Спас мой ми е як помощник
201 Възложи товара си
202 Спасе, Твой сладък глас
203 Всред окръжаващата тъмнина
204 С нас остани
205 Твоя, не моя път
206 Всите си страхове
207 Възложи на Господа
208 Бог е мое спасение
209 Святий Отче, Ти ме учиш
210 Дигам очите си
211 Който на Господа
212 Вечни мишци
213 Върху твърди обещания
214 Аз съм веч блажен
215 Колко твърда основа
216 Вяра в мен ли се руши
217 Аз знам в Кого съм повярвал
218 Всеки момент