НачалоСпасение
Спасение

89 Спасение
90 Чух Сладкия Исусов глас
91 Загубена овца
92 Безопасно лежат
93 Аллилуя! Свърши се
94 Има отворени врата
95 Ей, за мен дойде
96 Моето състояние
97 Светият, Самодържецът
98 Спасен
99 Аз потъвах в греха
100 О, чудна истина
101 Исус дойде изгубени да търси
102 Исус ме повдигна