НачалоСлужение на Христа
Служение на Христа

246 За жетва бели нивите
247 Сей семето всегда
248 Брате, запали свещта си
249 Още един ден за Тебе
250 Как ли е жетвата?
251 Чуй, гласът Исусов вика
252 Пътувай още малко
253 Времето е кратко
254 Господ ни сравнява с виделина
255 Не ми казвай с жални думи
256 Вечна е заплатата
257 Онзи, който с плач излязва
258 Иди, прилежно работи!
259 Христос с мен кат е
260 Колко души блуждаят
261 Аз тук работя за Христа