НачалоНадежда и копнеж
Надежда и копнеж

363 Времето ми тъжно тече
364 Години малко ощ
365 При Тебе, Боже мой
366 Тебе ще видя
367 Там Юдейский пленник коленичи
368 Аз зная, че Исус е жив
369 Не са видели тез очи
370 Върху твърд камък аз стоя
371 Желая много, Отче мой
372 Горе, о душо моя
373 На надеждите мои
374 Пази ме, Божие Агне
375 Исусе драгоценний
376 Ще Го видя в лице
377 Напред към върха
378 О, туй ще е слава!
379 Аз знам, че ще видя Христа
380 Като свърша житейския път
381 По- близо!