НачалоКръвта
Кръвта

80 Един Източник има
81 Има Извор, Кръв тече
82 При вида на Кръвта
83 Бил ли си омит в Кръвта
84 Не могли жреците стари
85 На Спаса чух гласа
86 Дългът е платен
87 Само кръвта на Исуса
88 Има сила