АвториФилип Блис
Филип Блис
Philip Paul Bliss
1838 - 1876
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Bliss
Песни от този композитор:

Все добре е за мен

Думи добри

Дързост, братя

Ето горе, пред престола

За всегда

Отвън сърдечни двери

Радвам се аз

Скръбта си дълбоко скрий

Там Юдейский пленник коленичи

Хлопа, хлопа!