НачалоПокаяние
Покаяние

63 Душо, моя, душо моя
64 Ида, Христе!
65 Тъкмо какъвто съм
66 При нозете на Исуса
67 По-бял от сняг
68 Моите погрешки
69 Друг принос нямам
70 Престолът на благодатта