НачалоБлагата вест
Благата вест

285 Чудната стара повест
286 Думи добри
287 Чудната повест кажи ми
288 Таз повест тук е сладка
289 Една реч за Исуса
290 Нозете красни са
291 Разгласяй, о Сионе!