НачалоПесни от Джон Дайкс
Песни от Джон Дайкс

11 Свят, свят, свят
15 Нека всинца възвеличим
66 При нозете на Исуса
203 Всред окръжаващата тъмнина
243 Исус ме вика
325 Твойта заповед, Христе
345 На светъл облак полетя
430 О, дом честит