НачалоРадост на спасение
Радост на спасение

114 Честит тоз ден
115 Откак съм бил спасен
116 Ден на радост
117 Аз живея в Ханаан
118 В благата вест повярвах
119 Откак в мен Исус Сам влезна