НачалоПрибежище в Христа
Прибежище в Христа

219 О Прибежище добро!
220 О безопасно място!
221 О Спасителю Христе!
222 В Тебе съм скрит
223 Милий Спасителю
224 Скрий се, душо моя