НачалоБожието величие и всезнание
Божието величие и всезнание

28 Господня Мишце, покажи
29 Господ Бог Дух е
30 Опитал си ме, Господи
31 Бог е Твърдината моя