НачалоХристовата любов
Христовата любов

132 За мен проля Ти, Спасе
133 Пейте, пейте на Исуса
134 По име знае Господ
135 Чудна любов