АвториМартин Лутер
Мартин Лутер
Martin Luther
1483 - 1546
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
Песни от този композитор:

Твърдиня силна е