АвториДжордж Рут
Джордж Рут
George Frederick Root
1820 - 1895
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Frederick_Root
Песни от този композитор:

Аз съм намерил Бисера

Когато в Илиния дол

Който на Господа