НачалоУтеха за скръбните
Утеха за скръбните

389 Там при Исуса
390 Скръбта си дълбоко скрий
391 Бог присъствува всъде