НачалоБожествено изцеление
Божествено изцеление

113 Милост, о Давидов Сине