АвториДжон Дайкс
Джон Дайкс
John Bacchus Dykes
1823 - 1876
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bacchus_Dykes
Песни от този композитор:

Всред окръжаващата тъмнина

Исус ме вика

На светъл облак полетя

Нека всинца възвеличим

О, дом честит

При нозете на Исуса

Свят, свят, свят

Твойта заповед, Христе