АвториДаниел Рийд
Даниел Рийд
Daniel Read
1757 - 1836
Допълнителна информация:
http://www.hymntime.com/tch/bio/r/e/a/read_d.htm
Песни от този композитор:

Грешни търси да спаси

Милост, о Давидов Сине

О, суета на суети