АвториДжордж Стебинс
Джордж Стебинс
George Coles Stebbins
1846 - 1945
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Coles_Stebbins
Песни от този композитор:

Ей, възкръсна наший Спас Алилуя

Искрени, верни, всецяло предани

Спасе, нощни сенки падат

Тез струни ще се развалят