АвториФранц Грубер
Франц Грубер
Franz Gruber
1787 - 1863
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Xaver_Gruber
Песни от този композитор:

Тиха нощ!