АвториДжон Хатън
Джон Хатън
John Hatton
1710 - 1793
Допълнителна информация:
http://www.hymnswithoutwords.com/hymns/Category:John_Warrington_Hatton
Песни от този композитор:

Решавам се от все сърце

Твоята милост, Господи